Niektóre sprawy uporządkujemy za Ciebie...

 

 

ML Recykling

Istniejemy na rynku od 2000 roku.

Współpracując z naszymi kontrahentami, w drodze negocjacji ustalamy wszelkie warunki odbioru surowców, świadczenia usług oraz warunków płatności...

Organizujemy pracę w taki sposób, aby zapewnić optymalne wykorzystanie możliwości technicznych oraz dotrzymać uzgodnionych terminów.

Dysponujemy własnymi kontenerami oraz specjalistycznym sprzętem.

Zatrudniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowniczą.

Gwarantujemy profesjonalną i sprawną obsługę zarówno dostawców jak i odbiorców.

Zainteresowanym gwarantujemy podpisanie umowy o stałej współpracy, wystawiamy dokumenty potwierdzające odzysk i recykling.

Jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom, do jakich należy kompleksowa i fachowa obsługa klienta oraz - co jest priorytetową sprawą w działalności ML - dbałość o środowisko i naturalne zasoby.

Nowoczesne zaplecze technologiczne, dział logistyki, kompetencje kadry, zaufanie dotychczasowych klientów - oto cechy składające się na proponowane przez nas rozwiązania w zakresie przerobu odpadów.

Zapraszamy Państwa do zapozania się z ofertą usług ML.

ML Sp.z.o.o posiada system zarządzania jakością według norm: ISO 9001:2016 oraz ISO 14001:2016

 
 
 


ML sp. z o.o.  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie technologii wytwarzania krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych.” 

Celem projektu jest wdrożenie technologii wytwarzania krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych

Efektem realizacji projektu będzie rozpoczęcie produkcji innowacyjnego produktu jakim jest krata do stabilizacji gruntu, wyprodukowana z materiałów uzyskanych poprzez recykling trudno przetwarzalnych odpadów w postaci folii wielowarstwowych, zawierających w swym składzie polietylen (PE) oraz poliamid (PA).

Całkowita wartość projektu wynosi 8.770.700,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 6.000.000,00 PLNW 2014 r. otrzymujemy wsparcie na realizacje projektu „Wzrost konkurencyjności PPHU „ML” poprzez zwiększenie proekologicznej produkcji regranulatów. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

                                    
W 2013 rozpoczynamy realizacje projektu pt „Wdrożenie nowej techonologii proekologicznej w celu uzyskania nowego produktu – regranulatu na bazie odpadów trudnoprzetwarzalnych” w ramach działania 4.3 Kredyt Techonologiczny, oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwo POIG 2007-2013 przy wsparciu instytucji pośredniczącej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz instytucji wdrażającej Banku Gospodarstwa Krajowego.