Niektóre sprawy uporządkujemy za Ciebie...  

ML Recykling

Istniejemy na rynku od 2000 roku.

Współpracując z naszymi kontrahentami, w drodze negocjacji ustalamy wszelkie warunki odbioru surowców, świadczenia usług oraz warunków płatności...

Organizujemy pracę w taki sposób, aby zapewnić optymalne wykorzystanie możliwości technicznych oraz dotrzymać uzgodnionych terminów.

Dysponujemy własnymi kontenerami oraz specjalistycznym sprzętem.

Zatrudniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowniczą.

Gwarantujemy profesjonalną i sprawną obsługę zarówno dostawców jak i odbiorców.

Zainteresowanym gwarantujemy podpisanie umowy o stałej współpracy, wystawiamy dokumenty potwierdzające odzysk i recykling.

Jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom, do jakich należy kompleksowa i fachowa obsługa klienta oraz - co jest priorytetową sprawą w działalności ML - dbałość o środowisko i naturalne zasoby.

Nowoczesne zaplecze technologiczne, dział logistyki, kompetencje kadry, zaufanie dotychczasowych klientów - oto cechy składające się na proponowane przez nas rozwiązania w zakresie przerobu odpadów.

Zapraszamy Państwa do zapozania się z ofertą usług ML.

ML Sp.z.o.o jest w trakcie wdrażania: ISO 9001:2016 oraz ISO 14001:2016

 
 
 W 2014 r. otrzymujemy wsparcie na realizacje projektu „Wzrost konkurencyjności PPHU „ML” poprzez zwiększenie proekologicznej produkcji regranulatów. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

                                    
W 2013 rozpoczynamy realizacje projektu pt „Wdrożenie nowej techonologii proekologicznej w celu uzyskania nowego produktu – regranulatu na bazie odpadów trudnoprzetwarzalnych” w ramach działania 4.3 Kredyt Techonologiczny, oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwo POIG 2007-2013 przy wsparciu instytucji pośredniczącej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz instytucji wdrażającej Banku Gospodarstwa Krajowego.