Ogłoszenia

 W związku z otrzymaniem przez firmę ML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie technologii wytwarzania krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych.” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, zapraszamy do składania ofert na: DORADZTWO W ZAKRESIE WDROŻENIA NOWEJ TECHNOLOGII.

Protokół wyłonienia wykonawcy - dot. ZAKUPU I INSTALACJA SPRĘŻARKI ŚRUBOWEJ

Protokół wyłonienia wykonawcy - dot. ZAKUPU I DOSTAWA FORMY LABORATORYJNEJ

W związku z otrzymaniem przez firmę ML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie technologii wytwarzania krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych.” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: ZAKUP I INSTALACJA SPRĘŻARKI ŚRUBOWEJ.

W związku z otrzymaniem przez firmę ML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie technologii wytwarzania krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych.” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: ZAKUP I DOSTAWA FORMY WTRYSKOWEJ LABORARTORYJNEJ

PROTOKÓŁ WYŁONIENIA WYKONAWCY - dot. ZAKUPU I INSTALACJI MASZYNY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ

PROTOKÓŁ WYŁONIENIA WYKONAWCY - dot. ZAKUPU I INSTALACJI MŁOTA WAHADŁOWEGO

W związku z otrzymaniem przez firmę ML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie technologii wytwarzania krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych.” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na:ZAKUP I INSTALACJA MASZYNY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ.

W związku z otrzymaniem przez firmę ML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie technologii wytwarzania krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych.” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: ZAKUP I INSTALACJA MŁOTA WAHADŁOWEGO.

Protokół wyłonienia wykonawcy - dot. ZAKUPU I INSTALACJI CZTERECH WTRYSKAREK DO PRODUKCJI KRAT SABILIZUĄCYCH GRUNT

Protokół wyłonienia wykonawcy - dot. ZAKUPU I INSTALACJI SYSTEMU CHŁODZENIA WTRYSKAREK I FORM

W związku z otrzymaniem przez firmę ML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie technologii wytwarzania krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych.” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: ZAKUP I INSTALACJA SYSTEMU CHŁODZENIA WTRYSKATEK I FORM

Załączniki:
- opis przedmiotu zamówienia
- projekt wykonawczy - schemat instalacji wody lodowej
- projekt wykonawczy - rzut parteru
- projekt wykonawczy - przekroje 

Wyjaśnienie - ZAKUP I INSTALACJA WYTŁACZARKI DO PRODUKCJI REGRANULATU

Protokół wyłonienia wykonawcy - dot. ZAKUPU I INSTALACJI SYSTEMU ROZŁADUNKOWEGO

Protokół wyłonienia wykonawcy - dot. ZAKUPU I INSTALACJI CENTRALNEGO SYSTEMU PODAWANIA SUROWCA

Protokół wyłonienia wykonawcy - dot. ZAKUPU I INSTALACJI STANOWISKA DO PALETYZACJI KRATEK

W związku z otrzymaniem przez firmę ML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie technologii wytwarzania krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych.” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: ZAKUP I INSTALACJA WYTŁACZARKI DO PRODUKCJI REGRANULATU

W związku z otrzymaniem przez firmę ML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie technologii wytwarzania krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych.” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: ZAKUP I INSTALACJA CZTERECH WTRYSKAREK DO PRODUKCJI KRAT STABILIZUJĄCYCH GRUNT.


Wyjaśnienia  - system rozładunkowy

Wyjaśnienia  - system dozowania

Wyjaśnienia  - automatyzacja

Protokół wyłonienia wykonawcy - dot. ZAKUPU DWÓCH FORM WTRYSKOWYCH DO PRODUKCJI KRAT STABILIZUJĄCYCH

Protokół wyłonienia wykonawcy - dot. MODERNIZACJA DWÓCH FORM WTRYSKOWYCH DO PRODUKCJI KRAT STABILIZUJĄCYCH


W związku z otrzymaniem przez firmę ML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie technologii wytwarzania krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych..” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: ZAKUP I INSTALACJA STANOWISKA DO PALETYZACJI KRATEK

Załączniki:
- schemat hali
- ustawienie robota 


W związku z otrzymaniem przez firmę ML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie technologii wytwarzania krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych..” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: ZAKUP I INSTALACJA SYSTEMU ROZŁADUNKOWEGO
Załączniki:
- schemat hali


W związku z otrzymaniem przez firmę ML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o dofinansowanie projektu pt.„Wdrożenie technologii wytwarzania krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych.” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: ZAKUP I INSTALACJA CENTRALNEGO SYSTEMU PODAWANIA SUROWCA
Załączniki:
- schemat hali
- wyposażenie systemu dozowania 


W związku z otrzymaniem przez firmę ML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie technologii wytwarzania krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych..” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: MODERNIZACJA DWÓCH FORM WTRYSKOWYCH DO PRODUKCJI KRAT STABILIZUJĄCYCH GRUNT


W związku z otrzymaniem przez firmę ML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie technologii wytwarzania krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych..” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: ZAKUP DWÓCH FORM WTRYSKOWYCH DO PRODUKCJI KRAT STABILIZUJĄCYCH GRUNT

P.P.H.U ML Monika Albrecht-Mikulska Gronowo Gorne, ul. Berylowa 7 Gm. Elbląg w związku z realizacją projektu „Wdrożenie nowej technologii proekologicznej w celu uzyskania nowego produktu – regranulatu na bazie odpadow trudno przetwarzalnych” w ramach Programu Operacyjno Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3 Kredyt technologiczny składa ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP AGREGATÓW CHŁODZĄCYCH – CHILLER (AGREGAT SPRĘŻARKOWY, DRYCOOLER)
  

P.P.H.U ML Monika Albrecht-Mikulska Gronowo Gorne, ul. Berylowa 7 Gm. Elbląg w związku z realizacją projektu „Wdrożenie nowej technologii proekologicznej w celu uzyskania nowego produktu – regranulatu na bazie odpadow trudno przetwarzalnych” w ramach Programu Operacyjno Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3 Kredyt technologiczny składa ZAPYTANIE OFERTOWE  NA ZAKUP 5 SILOSÓW 

P.P.H.U ML Monika Albrecht-Mikulska Gronowo Gorne, ul. Berylowa 7 Gm. Elbląg w związku z realizacją projektu „Wdrożenie nowej technologii proekologicznej w celu uzyskania nowego produktu – regranulatu na bazie odpadow trudno przetwarzalnych” w ramach Programu Operacyjno Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3 Kredyt technologiczny składa ZAPYTANIE OFERTOWE  NA ZAKUP AUTOMATYCZNEGO ZMIENIACZA SIT ZINTEGROWANEGO Z LINIĄ DWUŚLIMAKOWĄ

P.P.H.U ML Monika Albrecht-Mikulska Gronowo Gorne, ul. Berylowa 7 Gm. Elbląg w związku z realizacją projektu „Wdrożenie nowej technologii proekologicznej w celu uzyskania nowego produktu – regranulatu na bazie odpadow trudno przetwarzalnych” w ramach Programu Operacyjno Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3 Kredyt technologiczny składa ZAPYTANIE OFERTOWE  NA ZAKUP KOMPLETNEJ LINII DO PRODUKCJI REGRANULATU

P.P.H.U ML Monika Albrecht-Mikulska Gronowo Gorne, ul. Berylowa 7 Gm. Elbląg w związku z realizacją projektu „Wdrożenie nowej technologii proekologicznej w celu uzyskania nowego produktu – regranulatu na bazie odpadow trudno przetwarzalnych” w ramach Programu Operacyjno Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3 Kredyt technologiczny składa ZAPYTANIE OFERTOWE  NA ZAKUP URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH – WAGOSUSZARKI I WAGI DO POMIARU CIĘŻARU NASYPOWEGO


P.P.H.U ML Monika Albrecht-Mikulska Gronowo Gorne, ul. Berylowa 7 Gm. Elbląg w związku z realizacją projektu „Wdrożenie nowej technologii proekologicznej w celu uzyskania nowego produktu – regranulatu na bazie odpadow trudno przetwarzalnych” w ramach Programu Operacyjno Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3 Kredyt technologiczny składa ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH - PLASTOMETRU


P.P.H.U ML Monika Albrecht-Mikulska Gronowo Gorne, ul. Berylowa 7 Gm. Elbląg  w związku z realizacją projektu „Wdrożenie nowej technologii proekologicznej w celu uzyskania nowego produktu – regranulatu na bazie odpadow trudno przetwarzalnych” w ramach Programu Operacyjno Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3 Kredyt technologiczny składa ZAPYTANIE OFERTOWE  NA WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI PRODUKCYJNEJP.P.H.U ML Monika Albrecht-Mikulska Gronowo Górne, ul. Berylowa 7, Gm. Elbląg w związku z realizacją projektu „Wdrożenie nowej technologii proekologicznej w celu uzyskania nowego produktu – regranulatu na bazie odpadów trudno przetwarzalnych” w ramach Programu Operacyjno Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3 Kredyt technologiczny POIG składa ZAPYTANIE OFERTOWE NA BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNEJ W GRONOWIE GÓRNYM, gm. Elbląg dz. nr 16/25, 16/47 i 16/48...