Usługi

Działając zgodnie z 'Ustawą' (Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. Dz. U. Nr 63, poz. 638 ) jako 'Osoba Trzecia' pomagamy Przedsiębiorcom w wywiązaniu się z obowiązku związanego z odzyskiem i przekazaniem do recyklingu odpadów opakowaniowych.

Zapewniamy:

- podstawienie kontenera lub praso-kontenera do gromadzenia surowców wtórnych;

- podstawienie odpowiedniej belownicy do prasowania odpadów;

- obsadę personalną na obiektach w celu zagospodarowania surowców wtórnych (sortowanie, belowanie);

- transport;

- dokumenty potwierdzające odzysk i recykling;

- wystawienie karty przekazania odpadów.


Proponujemy:

- współpracę na preferencyjnych warunkach;

- wspólne przedsięwzięcia w zakresie organizowania zbiórek surowców wtórnych;

- znaczące obniżenie kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów.