Recykling i ekologia

Środowisko naturalne to ogromny system zależności pomiędzy wszystkimi żyjącymi w nim organizmami. Każdy jego element jest zależny od innych, a brak jednego z nich prowadzi do wyginięcia pozostałych.

Dlatego tak wiele zależy od nas.

Pracując z wielkim zaangażowaniem bierzemy czynny udział w programach selektywnej zbiórki odpadów, zachęcamy do propagowania postaw proekologicznych, troszczymy się o to, aby relacje pomiędzy wszystkimi elementami środowiska pozostały niezachwiane.

Działalność ML odnośnie ochrony środowiska związana jest z szeroką, zintegrowaną wiedzą, fachowością, doświadczeniem oraz taką postawą etyczną, która uwzględnia nie tylko dobro współczenych ludzi, ale i dobro przyszłych pokoleń.

Recykling opakowań to proces polegający na przetworzeniu zużytych opakowań na nowe opakowania, bądź inne nowe produkty, do przygotowania których używa się tych samych surowców, co uprzednio wykorzystanych w produkcji opakowania.

Najlepszą formą wsparcia recyklingu jest domowa segregacja opakowań. Każde opakowanie po soku, jogurcie, ciastkach czy soli, które trafi do kolorowego pojemnika ustawionego w pobliżu Twojego domu ograniczy zużycie surowców naturalnych.

Co więcej- opakowanie, które trafi do pojemnika na selektywną zbiórkę, na pewno nie trafi na wysypiska śmieci.

Jeżeli w Twojej okolicy nie ma pojemników do selektywnej zbiórki opakowań- skontaktuj się z przedstawicielami gminy i zapytaj o ich rozstawienie.

Resztą zajmie się ML.

Podczas produkcji nowych opakowań szklanych od 70% do 90% surowców potrzebnych do wyprodukowania nowego opakowania pochodzi z recyklingu. Co więcej np.recykling 1 tony szkła pozwala na zaoszczędzenie 603 kg piasku oraz ogranicza zużycie: energii o 25%, wody o 50%. Recykling 1 tony opakowań papierowych chroni aż 17 drzew przed wycięciem.

Recykling i ekologia